Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược


Kế hoạch phối hợp Tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống cho học sinh trên địa bàn Quận, năm học 2015 - 2016

23/11/2015 10:46 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

TT VĂN HÓA - PHÒNG GD & ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KHPH-TTVH-GDĐT

      Quận 9, ngày      tháng      năm 2015


KẾ HOẠCH

Phối hợp Tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống

cho học sinh trên địa bàn Quận, Năm học 2015 - 2016

------

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn quận.

Trung tâm Văn hóa Quận 9 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống cho học sinh trên địa bàn quận, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các em học sinh về lịch sử , truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc và nhân dân, ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc ta; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, giáo dục truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam và truyền thống anh hùng của Quận 9 cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận.

- Tạo điều kiện cho các em tham gia nghe kể chuyện truyền thống và nghe kể chuyện các chiến công hào hùng của các anh hùng, liệt sĩ qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giúp cho các em nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, có ý chí vươn lên trong học tập cũng như trong rèn luyện đạo đức, đồng thời tạo điều kiện học tập trực quan sinh động, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Đối tượng: Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn quận.

2. Thời gian: Năm học 2015 - 2016.

3. Địa điểm: Khu di tích Căn cứ Vùng Bưng 6 Xã.

Địa chỉ: Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường Quận 9

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC :

1. Tham quan học tập:

Sau khi nhận được Kế hoạch này đơn vị trường học làm công văn hoặc xây dựng kế hoạch gửi về Ban Giám Đốc Trung tâm Văn hóa quận 9, Địa chỉ : số 183A đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, quận 9, để sắp xếp, bố trí cán bộ thuyết minh và địa điểm cho các em học sinh đến tham quan học tập.

2. Đơn vị tham gia:

Khối THCS: Sau khi các em đến tham quan và nghe thuyết minh xong. Nhà trường tổ chức cho các em viết bài cảm nhận qua đợt học tập này. Bài viết ngắn gọn, xúc tích. Độ dài không quá 1000 từ và rút ra được bài học cho bản thân. Bài viết hay và đạt giải sẽ chọn đăng lên Bản tin quận 9.

Lưu ý: Đối với khối Tiểu học dến tham quan học tập nhà trường không tổ chức viết bài thu hoạch.

IV . BAN CHỈ ĐẠO:

1.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

- Giám Đốc TTVH Quận 9

 

2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trưởng phòng GD-ĐT Quận 9

 

V . BAN TỔ CHỨC:

1.

Ông Lê Đức Pháp

- Phó Giám Đốc TTVH Quận 9

- Trưởng ban

2.

Ông Nguyễn Văn Quí

- Phó phòng Giáo Dục Quận 9

- Phó ban

3.

Bà Hồng Thị Trúc Oanh

- Chủ nhiệm Nhà Truyền thống  

- Thành viên

 VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Văn hóa quận:

- Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm thuyết minh, địa điểm cho học sinh đến tham quan.

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phối hợp trên đến các trường học trên địa bàn quận.

- Liên hệ các trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan Nhà Truyền thống Căn cứ Vùng Bưng Sáu Xã, đảm bảo thời gian, an toàn, trật tự.

 VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày  10/10/2015-15/10/2015: Xây dựng kế hoạch và triển khai đến đơn vị trường học.

     - Từ ngày 01/11/2015 - 01/04/2016: Các trường tiến hành tổ chức các đợt tham quan.

    - Từ ngày 02/11/2015 – 10/04/2016: Thu bài viết cảm nhận.

- Dự kiến tổng kết phát giải thưởng : Ngày 05/05/2016.

         Mọi chi tiết xin liên hệ:  Thư viện Quận 9 (Nhà Truyền thống Di tích Lịch sử Vùng Bưng Sáu Xã: Đường Lã Xuân Oai, Phường Long Trường, Quận 9).

        ĐT: 62740686 (Trong giờ hành chính) hoặc DĐ: 0166689714 (gặp chị  Trúc Oanh)

 Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện giáo dục truyền thống cho học sinh trên địa bàn Quận .

 

PHÒNG GIÁO DỤC &  ĐÀO TẠO

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 9

P.GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn  Văn Qúi

 

 

 

 

 

Lê Đức Pháp

 

 Nơi nhận:

- Thường trực QU -UBND Quận 9;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Cường - Phó  CT. UBND Quận 9;                                          

- Phòng GD & ĐT “ để phối hợp thực hiện”;

- Các Trường TH; THCS;

- TTVH Quận 9;                                    

- Lưu: VT.

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 9
Địa chỉ: 183A Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (08) 37314871 – (08) 37314072. Email: info@trungtamvanhoaquan9.info.vn
Facebook: Trung tâm văn hóa Quận 9 - Thư viện Quận 9
Tin bài cộng tác, vui lòng gửi vào địa chỉ bantinquan9@gmail.com
© Đề nghị ghi rõ nguồn “TTVH quận 9” khi phát hành lại thông tin từ website này