Thứ Tư, Tháng Mười Hai 01, 2021

TIN TỨC – SỰ KIỆN

TIN TỨC

Bài phát thanh tuyên truyền: Quy định về trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với cử tri và nhân dân

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử – Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND – đối với cử tri và nhân dân.1. Về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dânTrách […]

NHÂN SỰ MỚI

LIÊN KẾT WEBSITE