Bài phát thanh tuyên truyền: Quy định về trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với cử tri và nhân dân

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử – Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND – đối với cử tri và nhân dân.1. Về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dânTrách […]

Nội dung chi tiết

Bài phát thanh tuyên truyền: An toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa khô

​Đồng bào và các bạn thân mến! ​Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  thành phố Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức khuyến cáo mỗi người dân cần thực hiện tốt một số […]

Nội dung chi tiết