Những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể điển hình

Bản tin quận 9

           Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, cấp ủy Chi bộ Đội An ninh trực thuộc Đảng bộ Công an Quận đã tổ chức học tập và quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nội dung phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Việc học tập được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều biện pháp, cách làm phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua triển khai thực hiện, từng đồng chí trong cấp ủy và BCH đội đã gương mẫu đi đầu trong các mặt công tác, cải tiến lề lối làm việc đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ gắn bó gần gũi với Nhân dân, luôn thể hiện đúng mực lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân, có thái độ hòa nhã, lễ phép, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nhiệt tình hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi không gây phiền hà đến quần chúng Nhân dân, dựa vào dân để thực hiện tốt nhiệm vụ, không tỏ thái độ quan liêu làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, chấp hành nghiêm nội qui của đơn vị, qui định của ngành. Từng đồng chí đã xây dựng lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, chưa phát hiện trường hợp nào bị phản ánh có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực khi thực hiện nhiệm vụ.

          Trong công tác chuyên môn, từng cán bộ đảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, năng động sáng tạo trong các mặt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng; phát hiện và đề xuất Ban Chỉ huy Công an Quận tham mưu Thường trực Quận ủy – Ủy Ban Nhân dân Quận chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể giải quyết kịp thời, ổn định 05 vụ ngừng việc tập thể, 05 vụ khiếu nại, 02 vụ tụ tập liên quan đến quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp; 07 lượt 63 người dân khiếu kiện tại các dự án kéo đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà riêng của lãnh đạo để khiếu kiện và tiếp xúc tác động không để người dân khiếu kiện tại 02 dự án khu công nghệ cao, dự án chỉnh trang phát triển đô thị phường Long Bình kéo ra Hà Nội khiếu kiện gây mất an ninh trật tự; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, quần chúng tốt nắm tình hình, quản lý, tổ chức 63 lượt tuần tra, chốt chặn, mật phục, 62 lượt tiếp xúc, 521 lượt giám sát, kềm chân đối với 14 đối tượng chống đối chính trị, đối tượng khiếu kiện, số có quá trình tham gia biểu tình góp phần giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Trên tinh thần đó, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, chi bộ có 19 cá nhân được Thành ủy – Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ban Giám đốc Công an Thành phố và Quận ủy – Ủy ban Nhân dân  Quận tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 của Bộ Công an. Riêng tập thể Đội An ninh nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và chi bộ trong sạch vững mạnh.

         Trong quan hệ tiếp xúc giữa cán bộ đảng viên và lãnh đạo, chỉ huy luôn gần gũi, hòa nhã, lịch sự với tinh thần đoàn kết gắn bó cao, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong công tác và cuộc sống. Trong quá trình tiếp xúc với Nhân dân, kể cả đối tượng và người vi phạm, từng đồng chí đã thể hiện đúng tác phong, lễ tiết của người chiến sĩ công an Nhân dân, có thái độ hòa nhã, kính trọng, lễ phép không cửa quyền hách dịch, gây phiền hà đến người dân. Trong thời gian qua, từng cán bộ đảng viên trong đơn vị đã chấp hành nghiêm túc các quy định điều lệnh công an Nhân dân, quy định của ngành, nội quy của đơn vị, không có trường hợp nào bị sai phạm kỷ luật.

           Để đạt được kết quả trên, qua quá trình thực hiện, Chi bộ đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:

          Một là, cấp ủy và BCH Đội phải đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của ngành; tổ chức sinh hoạt chính trị để cán bộ đảng viên luôn rèn luyện và nêu cao phẩm chất cách mạng theo 06 điều Bác Hồ dạy và phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của người chiến sĩ công an Nhân dân trong tình hình mới.

          Hai là, thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ đảng viên thực hiện theo phương châm “làm theo truyền thống, sống theo điều lệnh”. Qua đó, từng cán bộ đảng viên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện xây dựng cho mình đạo đức chính trị, đạo đức bản thân, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, coi việc chấp hành điều lệnh công an Nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ là cái gốc trong công tác, trong cuộc sống. Đồng thời chấn chỉnh kịp thời các trường hợp cán bộ đảng viên có dấu hiệu sai phạm trong quá trình công tác, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng tiêu cực gây phiền hà sách nhiễu Nhân dân, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

           Ba là, qua các buổi họp giao ban sáng, họp chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cấp ủy và BCH đội thông qua các tài liệu tuyên truyền, các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, tập thể điển hình để cán bộ chiến sĩ biết, học tập và làm theo. Chú trọng việc giáo dục về tinh thần đoàn kết nội bộ, tình yêu thương đồng chí đồng đội, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, năng động sáng tạo, kiên quyết khôn khéo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện tư thế tác phong chính qui, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, theo chủ đề hàng năm, cấp ủy và BCH đội đã tổ chức cho từng cán bộ đảng viên đăng ký nội dung thi đua gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị và cụ thể hóa vào chương trình công tác tuần, tháng để triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, từng đồng chí trong cấp ủy – BCH thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ chiến sĩ thực hiện.

          Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của từng cán bộ đảng viên đối với việc chấp hành nghiêm điều lệnh, nâng cao lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

     1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng về lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân, giữ vững lập trường chính trị, phát huy cao độ ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đạo đức, phẩm chất lối sống trong sạch lành mạnh, kính trọng lễ phép với Nhân dân. Tiếp tục quán triệt các đề cương tuyên truyền, những mẩu chuyện hay, gương người tốt việc tốt, tập thể điển hình để cán bộ đảng viên ngày càng thấm sâu, thực hiện và chấp hành nghiêm điều lệnh công an Nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ. Trong sinh hoạt chi bộ không đặt nặng công tác chuyên môn, việc sinh hoạt gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Quận lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội chi bộ An Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2020 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng. Tiếp tục tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.

      2. Quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tích cực thực hiện, nhận thức trên tinh thần trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, cấp ủy và BCH phải thường xuyên kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biểu dương khen thưởng và nhân điển hình gương người tốt việc tốt, xử lý nghiêm những trường hợp không tích cực dẫn đến vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật.

        3. Từng đồng chí trong Cấp ủy và BCH Đội phải thực sự là đầu tàu gương mẫu, đoàn kết thống nhất, thể hiện vai trò trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công tác rà soát, đánh giá trình độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên qua đó chọn đúng người, bố trí đúng vị trí nhằm phát huy tối đa vai trò của cán bộ đối với công việc được giao. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời các trường hợp có dấu hiệu sai phạm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ đảng viên có hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái, biến chất về đạo đức lối sống.

       4. Thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các ban ngành đoàn thể, quần chúng Nhân dân nơi cán bộ đảng viên công tác, sinh hoạt nhằm tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân từ đó chủ động chấn chỉnh phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm của cán bộ đảng viên.

       5. Từng cán bộ đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách người công an cách mạng theo 06 điều Bác Hồ dạy đối với công an Nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh lịch sự của người cán bộ đảng viên công an nhất là văn hóa giao tiếp ứng xử trong khi thi hành công vụ, trong tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến người dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

      6. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, lạm quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khắc phục lối sống ích kỷ, có tinh thần và trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đóng góp ý kiến nhằm sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của đồng chí đồng đội để cùng nhau tiến bộ.

Nguyễn Mai Chương, Chi ủy viên Chi bộ Đội An ninh,

Đảng bộ Công an Quận