UBND Quận 9: Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

Bản tin quận 9

          Chiều ngày 06/3/2019 tại Nhà Thiếu nhi, UBND Quận 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Đến dự có ông Trần Ngọc Thanh Khiết, chuyên viên phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa – Thể thao thành phố; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Phạm Quang Bửu, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Nguyễn Chiến Chinh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; ông Nguyễn Ngọc Cường, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và cán bộ phụ trách văn hóa 13 phường…


Ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao bằng khen của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân có nhiều thành tích trong thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018.

         Báo cáo tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018 và chương trình công tác năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận cho biết: trong năm 2018, các cấp, các ngành đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở; UBND 13 phường đã tổ chức vận động gắn 403 mắt camera quan sát trên 1,8 tỷ đồng; hộ gia đình văn hóa 47.308/50.604 đạt tỷ lệ 93,48%… Đồng thời, nêu 6 nội dung cho phương hướng hoạt động phong trào năm 2019 và 7 giải pháp trọng tâm thực hiện.


Ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận và ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận trao giấy khen cho các cá nhân “Người tốt, việc tốt” năm 2018.

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận – Đoàn thể, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới cần tập trung các nội dung: tiếp tục làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đối với tầm quan trọng của phong trào; tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo các cấp; thực hiện nghiêm việc ghi nhận, công nhận và công nhận lại các danh hiệu văn hóa theo Luật thi đua – khen thưởng và các quy định, quy phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”…


Ông Phạm Quang Bửu, Phó Chủ tịch HĐND quận và ông Nguyễn Ngọc Cường, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận trao giấy khen cho các khu phố đạt chuẩn văn hóa năm 2018.

          Dịp này, Quận 9 vinh dự có 01 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều thành tích trong thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2018. UBND Quận 9 trao tặng giấy khen cho 02 phường đạt chuẩn văn minh – đô thị năm 2018 là Phường Trường Thạnh và Phường Tăng Nhơn Phú B; 25 khu phố đạt chuẩn văn hóa lần đầu, 6 năm, 9 năm, 12 năm, 15 năm, 18 năm; Trường TH Phước Bình đạt chuẩn văn hóa; 54 gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018.

Lương Huy