Triển khai dịch vụ tra cứu Bảo hiểm xã hội qua tin nhắn

Bản tin quận 9

         Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT và tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ qua đầu số 8079. Qua đầu số này, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có thể tra cứu được quá trình thời gian tham gia BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT và tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ, chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT; từ đó, tích cực tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, người lao động.

         Dịch vụ tin nhắn tra cứu qua đầu số 8079 với mức phí dịch vụ là 1.000 đồng/tin nhắn, gồm:

  • Tra cứu thời gian tham gia BHXH, cú pháp là: BH QT (mã số BHXH);

Ví dụ: Để tra cứu quá trình tham gia BHXH của người có mã số BHXH 0110129425. Soạn tin: BH QT 110129425 gửi đến 8079.

  • Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian, cú pháp là: BH QT (mã số BHXH) (từ tháng, năm) (đến tháng, năm);

Ví dụ: Để tra cứu quá trình tham gia BHXH của người có mã số BHXH 0110129425 từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2017. Soạn tin: BH QT 0110129425 012016 122017 gửi đến 8079.

  • Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT, cú pháp là: BH THE (mã thẻ BTYT);

Ví dụ: Để tra cứu thời hạn sử dụng của thẻ BHYT có mã HC4010110129425. Soạn tin: BH THE HC4010110129425 gửi đến 8079.

  • Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm, cú pháp là: BH QT (mã số BHXH) (từ năm) (đến năm);

Ví dụ: Để tra cứu quá trình tham gia BHXH của người có mã số BHXH 0110129425 từ năm 2017 đến năm 2018. Soạn tin: BH QT 0110129425 2017 2018 gửi đến 8079.

  • Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ, cú pháp là: BH HS (mã hồ sơ).

Ví dụ: Để tra cứu về tình trạng hồ sơ có mã 04486.G/2019/08708. Soạn tin: BH HS 04486.G/2019/08708 gửi đến 8079.

LH (t/h)