Quận 9: Hội nghị giao ban chuyên đề quý III: “Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa giáo theo Nghị quyết số 36-NQ/TW”.

Bản tin quận 9

           Chiều ngày 26/9, Cụm thi đua III, Ban Tuyên giáo Thành ủy (gồm các Quận: 2,7,9, 12, Bình Tân và Thủ Đức) tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa giáo theo Nghị quyết số 36-NQ/TW”. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Cường,  Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

          Báo cáo đề dẫn tại hội nghị nêu rõ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, có tính đổi mới trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực khoa giáo bao gồm các mặt: giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, chăm lo sức khỏe nhân dân, dân số phát triển, thể dục thể thao, bảo hiểm xã hội…tạo ra nền tảng cơ bản và cấp thiết  trong thực hiện quan điểm phát triển kinh tế đi liền với đảm bảo công bằng xã hội, thực hiện tiến bộ ngay trong từng bước phát triển; đặc biệt là qua nhìn nhận, đánh giá của người dân. Cùng với việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ thường xuyên và trong lĩnh vực khoa giáo được thực hiện ở các mức độ khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo được nhiều thuận lợi cho nhân dân.


Quang cảnh hội nghị giao ban chuyên đề

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nêu rõ: việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tiếp tục phát triển với sự đa dạng và tốc độ nhanh, tác động toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực khoa giáo, cần tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; tăng cường việc nắm bắt dư luận, phản ánh của  người dân để việc ứng dụng có sự phù hợp, hiệu quả; đồng thời cần quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Ngọc Quý