Quận 9: Tổ chức lễ công bố và ra mắt trang thông tin điện tử 12 phường

Bản tin quận 9

         Sáng 15/10, Quận 9 chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử 12 phường, sau khi trang thông tin điện tử phường Phước Long B đã vận hành  hoạt động làm điểm có hiệu quả.

Lễ ra mắt trang thông tin điện tử Phường Tăng Nhơn Phú B

        Theo sự chỉ đạo của Thường trực UBND Quận 9 kể từ ngày 15/10/2019 trang thông tin điện tử 13 phường  chính thức đi vào hoạt động và liên kết với Cổng thông tin điện tử Quận 9. Việc thành lập website là nhằm hướng đến mục đích phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn phường, tiết kiệm thời gian trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo kết quả cao nhất, góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền đô thị, thực hiện phòng chống tham nhũng, giảm bớt sự phiền cho người dân, đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Đây là kênh thông tin sẽ trở thành cầu nối của chính quyền, người dân và doanh nghiệp trong công cuộc cải cách hành chính.

Địa chỉ website của 13 phường:

Phường Phước Long B -www.phuoclongb-quan9-tphcm.gov.vn

Phường Tăng Nhơn Phú B- www.tangnhonphub-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Hiệp Phú – www.hiepphu-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Phước Bình -www.phuocbinh-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Phước Long A -www.phuoclonga-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Long Phước – www.longphuoc-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Long Bình – www.longbinh-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Long Thạnh Mỹ – www.longthanhmy-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Tăng Nhơn Phú A – www.tangnhonphua-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Tân Phú – www.tanphu-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Trường Thạnh – www.truongthanh-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Phú Hữu – www.phuhuu-quan9.hochiminhcity.gov.vn

Phường Long Trường- www.longtruong-quan9.hochiminhcity.gov.vn

 

G.Gòn