Quận 9: Đảng ủy cơ quan Đảng – đoàn thể quận tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Bản tin quận 9

        Chiều ngày 19/3, Đảng ủy cơ quan Đảng – Đoàn thể quận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Phan Hồng Thanh, QUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận.

        Trong năm 2019, ngoài việc tập trung tham mưu BTV Quận ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, công tác vận động nhân dân, BCH Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quận ủy. Lãnh đạo thực hiện công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019 đạt yêu cầu, kết quả: có 02 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 15,4%), trong đó có 01 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 84,6%); kết quả đánh giá đảng viên: có 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 13,3%), 84 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 85,7%), 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 1%). Thực hiện đạt đạt 200% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ, qua đó chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ ngày càng nâng chất, tạo sự gắn kết trong nội bộ từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và được ngành dọc cấp trên đánh giá xuất sắc.


Đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trân trọng ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể quận; đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong năm 2020 tập thể cấp ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra; trong đó tập trung tham mưu BTV Quận ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định trên lĩnh vực xây dựng Đảng, vận động Nhân dân; đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng hợp danh sách các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020 để biểu dương cấp quận và đề xuất biểu dương cấp Thành phố gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người vào dịp 19/5. Phối kết hợp tham mưu BTV lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở; xây dựng đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ VI để tiến hành Đại hội Đảng bộ quận theo kế hoạch đề ra; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đảm bảo nguồn nhân sự phục vụ Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025…

         Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận đã khen thưởng chi bộ cơ quan Quận đoàn, đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Ngọc Thắm