Hội thi vẽ tranh về các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn Quận 9.

Bản tin quận 9

           Di tích lịch sử – văn hóa là những di sản vô giá phản ánh những giá trị lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể trong quá trình khai phá, xây dựng và đấu tranh kiên cường bất khuất chống kẻ thù xâm lược của quân và dân ta. Di tích giúp cho con người biết được cội nguồn của dân tộc mình, hiểu về truyền thống lịch sử, đặc trưng văn hoá của đất nước. Di tích chứa đựng những giá trị kinh tế to lớn nếu bị mất đi không đơn thuần là mất tài sản vật chất, mà là mất đi những giá trị tinh thần lớn lao không gì bù đắp nổi. Giá trị to lớn của di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia nói chung, cấp thành phố nói riêng luôn được các cấp, các  ngành và người dân quan tâm lưu giữ, bảo vệ và phát huy trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn Quận 9 là một bộ phận của di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của Việt Nam nói chung. Đó là tài sản vô giá, là bản sắc văn hóa được hình thành trong suốt quá trình khai phá, xây dựng và phát triển của người dân nơi đây.

            Quận 9 được biết đến là một địa phương giàu truyền thống cách mạng, vùng đất cửa ngõ phía Đông của Thành phố. Hiện nay trên địa bàn quận có 09 di tích lịch sử, trong đó có 04 di tích lịch sử cấp quốc gia (Bót Dây Thép, chùa Hội Sơn, chùa Phước Tường, Đình Phong Phú) và 05 di tích lịch sử cấp Thành phố (chùa Bửu Sơn, Đình Tăng Phú, chùa Bửu Thạnh, Căn cứ Vùng bưng Sáu xã, mộ cổ Ông nghị viên Địa hạt Đặng Tân Xuân). Những di tích này không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân địa phương mà còn mang lại nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.


Bót Dây Thép, một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn quận.

           Thời gian qua, Quận 9 luôn quan tâm công tác bảo tồn, thực hiện nghiêm các quy định về bảo tồn di sản, công trình kiến trúc, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về giá trị của di sản văn hóa và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. Năm 2020 với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, quận tiếp tục quan tâm đến công tác tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn, tổ chức các chuyến tham quan, về nguồn; tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ di tích, quản lý hoạt động tổ chức lễ hội…

          Để giúp thế hệ trẻ tìm hiểu về các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn quận, Trung tâm Văn hóa Quận 9 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quận tổ chức hội thi vẽ tranh về các di tích lịch sử – văn hóa cho các em học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận. Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 25/3 đến hết ngày 15/5/2020, các tác phẩm đạt giải sẽ được triển lãm, trưng bày phục vụ nhân các ngày kỷ niệm lớn do Quận ủy, UBND quận tổ chức; triển lãm lưu động trong chương trình “Ngày hội đọc sách”, các buổi “Nói chuyện chuyên đề” do Thư viện Trung tâm Văn hóa quận tổ chức. Thông qua hội thi sẽ giúp cho các em học sinh hiểu thêm về các di tích lịch sử -văn hóa tại Quận 9 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Từ đó, giáo dục và xây dựng ý thức bảo vệ các di tích lịch sử – văn hóa cho thế hệ trẻ.

LH(t/h)