Quận 9 tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917- 07/11/2014)

Bản tin quận 9

           Sáng ngày 07/11/2014, Quận ủy Quận 9 tổ chức lễ kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng 10 Nga và trao tặng huy hiệu Đảng cho 62 đồng chí.

           Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phan Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thành – Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Quận, đồng chí Võ Thành Chất – UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN Quận, cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Quận, các Chi bộ trực thuộc.

          Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, đồng chí Phan Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khẳng định: 97 năm – gần một thế kỷ đã trôi qua nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là niềm tin, lý tưởng, sức mạnh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta, là nền tảng cơ bản để Đảng ta và nhân dân ta quyết tâm thực hiện cho kỳ được công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu – nước mạnh – dân chủ – công bằng – văn minh. Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang diễn ra những biến đổi lớn và rất phức tạp nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một biểu tượng sáng ngời, vẫn còn vẹn nguyên giá trị thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ mang giá trị của một cuộc cách mạng chính trị mà còn là thành quả của nền văn hóa, văn minh của nhân loại toàn thế giới. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” chúng ta mãi mãi biết ơn Cách mạng Tháng Mười Nga, biết ơn Lênin và nhân dân các dân tộc Xô Viết, vững tin rằng, ngọn đèn soi sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đời đời bất diệt.

Đồng chí Phan Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại buổi lễ. 

           Đồng chí Phan Văn Cường nhấn mạnh: Quá trình xây dựng và thành tựu qua gần 30 năm đổi mới của đất nước là minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn của con đường cách mạng Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ và nhân dân quận 9 đã và đang từng bước tự khẳng định mình qua hơn 17 năm trưởng thành và phát triển; kinh tế ngày càng tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở không ngừng được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ chuẩn về trình độ ngày càng tăng đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của quận trong tình hình mới.

           Tại buổi lễ, có 62 đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó 70 năm tuổi Đảng 01 đồng chí, 65 năm tuổi đảng  07 đồng chí, 60 năm tuổi Đảng  01 đồng chí, 55 năm tuổi đảng 03 đồng chí, 50 năm tuổi đảng 09 đồng chí, 40 năm tuổi đảng 16 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng 25 đồng chí.

Đồng chí Phan Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 65 năm tuổi Đảng

Đồng chí Võ Văn Hoang – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng

                                                                               C.V-Đ.O