85 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015)

Bản tin quận 9

Đoàn kết là đại thành công

85 năm – thành lập núi sông rạng ngời

Mặt trận Tổ Quốc ta ơi!

Liên minh chính trị đồng thời đứng lên

Phong trào sâu rộng, vững bền

Toàn dân một khối chính quyền về ta

Tình dân, ý Đảng chan hòa

Tự do – Độc lập nước nhà vinh quang…

Hòa bình đổi mới sang trang

Mặt trận giám sát lại càng gần dân

Phản biện, tình nghĩa, tri ân

Tuyên truyền vận động góp phần đi lên

Đồng thuận, ân nghĩa, dưới trên

Dân giàu nước mạnh, vững bền an khang

85 năm – mặt trận vinh quang

Chiến công vang dội sử vàng Việt Nam

 

                                                                     Lê Thanh Sơn