Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 quyết tâm thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bản tin quận 9

       Trong không khí vui tươi khấn khởi cùng cả nước chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; đón chào Xuân Bính Thân năm 2016, chúng ta vui mừng, tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9 đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ phát huy sự đoàn kết nhất trí cao, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực trọng điểm, Quận 9 đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế – xã hội; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần V  nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là tiền đề căn bản và quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9 vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tất cả sự lạc quan, tin tưởng và quyết tâm giành thắng lợi. Mặc dù những ngày cuối năm còn bộn bề với nhiều công việc song đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy Quận 9 đã dành thời gian cho Bản tin quận thực hiện bài phỏng vấn nhân dịp đón năm mới Bính Thân 2016. Ban Biên tập xin được thông tin cùng bạn đọc

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – Bí thư Quận ủy Quận 9

+/- Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư, xin đồng chí cho biết về kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 +/- Đồng chí Bí thư Quận ủy:

       Quận 9 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV trong bối cảnh tình hình cả nước nói chung và Thành phố nói riêng vẫn còn những khó khăn thách thức, đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần IV đề ra; tập trung nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là thương mại – dịch vụ trên địa bàn; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt kết quả thiết thực, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 219 công trình, trong đó quan tâm xây dựng mới 14 trường học, nâng cấp, sửa chữa hệ thống trường lớp cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học trên địa bàn quận; đang triển khai thực hiện tuyến đường Lê Văn Việt giai đoạn 1 từ ngã ba Mỹ Thành đến ngã ba Lã Xuân Oai, hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận…Điều đáng trân trọng là thời gian qua, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của Trung ương, thành phố; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa với phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhân dân đã hiến trên 20.000 m2 đất, gần 80 tỷ đồng để bê tông hóa gần 200 tuyến đường hẻm.

        Công tác an sinh xã hội được Đảng bộ quận đặc biệt quan tâm, phát huy tốt nội lực để chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo. Đã tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo như vay vốn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học phí, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế…qua đó nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, cuối năm 2013, quận cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm; hoàn thành trước thời gian 02 năm theo Đề án giảm nghèo, tăng hộ khá của Thành phố giai đoạn (2009 – 2015) và trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; tập trung kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 16 triệu đồng/ người/ năm trên địa bàn vào cuối năm 2015 xuống còn 0,92%.

        Hệ thống chính trị được quan tâm kiện toàn và củng cố; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình đạt kết quả bước đầu, đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

+/- Phóng viên: Trong tháng 7/2015 Quận 9 chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí có thể khái quát về mục tiêu tổng quát mà Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

 +/- Đồng chí Bí thư Quận ủy:

           Hướng đến mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng bộ và nhân dân nhằm phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015 – 2020, bên cạnh việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ IV, tìm ra nguyên nhân của những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 -2020. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra mục tiêu tổng quát: Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 nêu cao tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu “Quận 9 ngày càng văn minh, phát triển”; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp đô thị”; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

+/- Phóng viên: Đảng bộ quận đã đề ra giải pháp chủ yếu nào để thực hiện mục tiêu tổng quát ấy, thưa đồng chí?

          +/- Đồng chí Bí thư Quận ủy:

          Theo quy hoạch tổng thể xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Quận 9 được xác định là cửa ngõ quan trọng nối liền với Khu vực kinh tế trọng điểm Đông – Bắc thành phố. Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố đã, đang được triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động sẽ là điều kiện thuận lợi cho quận phát triển về mọi mặt nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý và phát triển đô thị. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ Quận 9 sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp đô thị phù hợp với quy hoạch; trong đó, tập trung các loại hình dịch vụ phục vụ giao thông vận tải, du lịch…nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị có hiệu quả kinh tế cao; phát triển có hiệu quả Đề án du lịch sinh thái tại phường Long Phước. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; khai thác thật tốt lợi thế nguồn lực đất đai trên địa bàn; có giải pháp thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các khu đô thị mới hoàn chỉnh. Trong thời gian tới quận cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư về hạ tầng; nhất là xây dựng và mở rộng các tuyến đường giao thông trọng điểm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương.

           Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng là một trong những giải pháp được đặc biệt quan tâm. Có thể nói, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của sự nghiệp phát triển. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng Quận 9 ngày càng văn minh, phát triển, đòi hỏi Đảng bộ quận phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra. Để làm được điều đó, Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ tới cần tập trung đổi mới công tác đánh giá cán bộ đảm bảo đúng thực chất bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, toàn diện; lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất và năng lực của cán bộ; nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ, định kỳ rà soát danh sách cán bộ nguồn quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung nhân tố mới có triển vọng, đồng thời kiên quyết đưa cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi danh sách quy hoạch. Song song đó, đẩy mạnh việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ tiếp cận với các chức danh quy hoạch; quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch về công tác tại cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị theo hướng đổi mới về chất, thay thế dần những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

+/- Phóng viên: Năm 2016 là năm đầu tiên Quận triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần V nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đồng chí, Quận 9 cần phải làm gì để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống?

          +/- Đồng chí Bí thư Quận ủy:

          Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt sâu rộng 06 chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V về chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn, về chương trình cải cách hành chính, về giảm nghèo bền vững, về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, từng cấp ủy đảng sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

        Cụ thể, trong năm 2016 quận sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống cầu, đường, trường, trạm, hệ thống cung cấp nước sạch, xây dựng thêm nhiều công trình phúc lợi phục vụ nhân dân. Song song với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quận sẽ đặc biệt quan tâm, chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đặc biệt là tập trung nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; chuẩn bị tốt nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân cấp quận, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ, thực hiện tốt điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ tiếp cận với các chức danh quy hoạch nhằm chuẩn bị tốt nguồn cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025; quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ được quy hoạch về công tác tại cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

         Phát huy những gì đã đạt được, với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự năng động, trách nhiệm của chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 9 sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết năm 2016 đã đề ra.

+/- Phóng viên: Trước thềm năm mới, đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi đến đảng bộ và nhân dân quận nhà?

+/- Đ/c Bí thư Nguyễn Hữu Việt: Trước thềm năm mới cũng là thời điểm toàn Đảng bộ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, tôi rất mong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân quận nhà cùng ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Quận 9 ngày càng phát triển.
+/- Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí Bí Thư Quận ủy.