Nhân sự mới (Từ ngày 15/3/2016 đến ngày 04/4/2016)

Bản tin quận 9

Số TT

Họ và tên

 

Chức vụ cũ

Chức vụ mới

01

 

Lê Thị Kim Chi

– UV BTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Quận 9

– UV BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 9.

02

 

Trần Ngọc Ẩn

– Phó Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy.

– Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Q.9

03

 

Võ Minh Hùng

– QUV, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Phước Bình

– QUV, Chủ tịch UBMTTQVN Quận 9, nhiệm kỳ 2014 – 2019

04

 

 Nguyễn Thị Liễu

– Phó Trưởng phòng VH&TT Quận 9.

– Bí thư Đảng ủy phường Phước Bình.

05

 

Trần Văn Chí

– Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Bình.

 – Phó Bí thư Đảng ủy phường Phước Bình, Chủ tịch UBND phường Phước Bình.

06

 

Đoàn Thanh Sơn

– Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Phước Bình

– Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Bình.