Quận 9: Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016

Bản tin quận 9

         Chiều ngày 11/8/2016, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 kết hợp giao ban chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở đối với đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhằm ngăn ngừa vi phạm“, chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Nữ – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy.

           Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban kiểm tra đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện công tác kiểm tra tình hình triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; các đợt giám sát chuyên đề đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021… góp phần quan trọng giúp Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2016, cùng một số nhiệm vụ khác.


Đồng chí Nguyễn Thị Nữ – Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy phát biểu tại hội nghị

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nữ – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp trên và của cấp mình; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt kế hoạch của Quận ủy thực hiện Đề án 01-ĐA/TU và Chương trình hành động số 08-CTHĐ/TU về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy giai đoạn 2016 – 2020 đến cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức các đợt giám sát chuyên đề đối với các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngọc Thắm