Ban Chỉ huy Quân sự Quận: Tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Bản tin quận 9

        Thực hiện chỉ lệnh huấn luyện năm 2017 của Bộ Tư Lệnh Thành phố, trong 2 ngày 01 và 02/3/2017, Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (CTTSSCĐ) thực hành di chuyển sở chỉ huy ra khu vực tập trung bí mật theo tình huống giả định.

         Nội dung huấn luyện tập trung vào các nội dung: lý luận chung về các trạng thái SSCĐ; hành động của kíp trực ban, chỉ huy và cơ quan khi nhận tín hiệu CTTSSCĐ từ thường xuyên lên cao, từ tăng cường lên toàn bộ theo tình huống giả định; thông qua kế hoạch cơ động lực lượng; tổ chức hành, trú quân và tiến hành hội nghị Đảng ủy đánh giá kết quả chuyển trạng thái, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang địa phương lên trạng thái SSCĐ toàn bộ.

 

Ban chỉ huy Quân sự họp phân công nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.

        Trong quá trình luyện tập, Ban CHQS quận đã vận dụng tốt đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng, nguyên tắc lý luận và thực tiễn chiến đấu; các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nội dung, chương trình theo kế hoạch đã đề ra, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm bí mật quân sự và an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

           Thông qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ của người chỉ huy và cơ quan trong các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu làm cơ sở vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiến chiến đấu; trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, chỉ huy tác chiến phòng thủ và xử lý các tình huống từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương.

Đinh Văn Hùng