Quận 9: Tổ chức sơ kết công tác thi đua cụm I năm 2017

Bản tin quận 9

Chiều ngày 10/7/2017 tại hội trường UBND phường Tăng Nhơn Phú B, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 9 (UBMTTQVN), tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2017 cụm thi đua số 01. Đến dự có ông Vũ Anh Hoàng – Chuyên viên Ban Tuyên giáo UBMTTQVN Thành phố; ông Võ Minh Hùng, UV.BTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận.

Tại hội nghị, Mặt trận các phường lần lượt thông qua báo cáo hoạt động công tác Mặt trận 06  tháng đầu năm 2017, với kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên cơ cở các chỉ tiêu đã được đề ra trong chương trình thống nhất hành động từ đầu năm. Ngoài việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào chung các đơn vị nêu được mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt công tác giám sát của Mặt trận thông qua Ban Thanh tra Nhân dân phường, để các phường cùng cụm 01 chia sẻ và nhân rộng trong thời gian tới.

Ông Võ Minh Hùng – UV.BTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận phát biểu kết luận hội nghị nêu rõ: Công tác thi đua của hệ thống Mặt trận là đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong 06 tháng đầu năm Mặt trận các phường cụm thi đua số 01 đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày sâu rộng; công tác chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách đạt hiệu quả; công tác giám sát thực hiện có trọng tâm trọng điểm được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, vai trò Mặt trận ngày càng  được phát huy. Bên cạnh đó ông Võ Minh Hùng cũng nhấn mạnh cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm 2017. Đặc biệt vận động đạt 100% chỉ tiêu Quỹ “Vì người nghèoo” để chăm lo cho hộ nghèo hộ có hoàn cảnh đặc biệc khó khăn; Quỹ “Vì Biển đảo Quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” để chăm lo cho chiến sỹ đang giữ gìn biên cương hải đảo của Tổ quốc.

Ông Võ Minh Hùng – UV. BTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận phát biểu tại hội nghị. 

Đức Nhiều