Quận 9: Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên

Bản tin quận 9

           Sáng ngày 04/8/2017,Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

          Hội nghị cũng đã ghi nhận được 06 ý kiến phát biểu đóng góp của đại diện các cấp ủy; trên cơ sở kết quả đạt được của đơn vị và tình hình thực tiễn đặt ra, các đồng chí cũng đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp và đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu giúp Quận ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới.


Đồng chí Cao Văn Minh Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy Đảng cơ sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Quận ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về công tác phát triển đảng viên; không ngừng nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, đặc biệt chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng; làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp; tăng cường thực hiện công tác phối, kết hợp giữa cấp ủy cơ sở với các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng vụ cấp cơ sở, nhằm giúp các đồng chí đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; các cấp ủy Đảng phải có kế hoạch, có kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên… góp phần giúp Đảng bộ quận thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 đề ra.

                                                                 Ngọc Thắm