Bảo hiểm xã hội Quận 9: Hiệu quả từ việc học và làm theo gương Bác

Bản tin quận 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh Điểm báo

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai với nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu công việc được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

          Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả, hàng năm Chi bộ BHXH quận đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai học tập đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân…Trong đó, chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, gắn việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Chi bộ BHXH quận hiện có 15 đảng viên, chiếm 45,5% tổng số công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai theo chủ đề hàng năm. Trong đó, Chi bộ luôn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác… giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, giúp việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên. Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên BHXH quận đã có những chuyển biến tích cực trong hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đạt được kết quả rất khả quan. Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại BHXH quận đã đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân. Điều này thể hiện rõ qua việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; việc chấn chỉnh tác phong và chấp hành giờ giấc làm việc có những chuyển biến rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành…

Chi bộ BHXH (thứ 2 trái qua) nhận giấy khen thực hiện Chỉ thị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại hội nghị sơ kết 04 năm do Quận ủy Quận 9 tổ chức.

Trên cơ sở chuyên đề học tập do Quận ủy Quận 9 chỉ đạo, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và lãnh đạo cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận. Tính đến hết tháng 31/10/2020, toàn quận có 3.686 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với trên 244.727 người, tăng 4.897 người so với năm 2019; trong đó, BHXH bắt buộc 83.299 người; 1.261 người tham gia BHXH tự nguyện, 180.167 người tham gia BHYT với tổng thu đạt 1.772,31 tỷ đồng đồng, đạt 73,85% kế hoạch năm, tăng 163,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. BHXH quận đã cấp 8.032 sổ BHXH, đạt 100 % tổng số người lao động tham gia BHXH; cấp 146.676 thẻ BHYT, đảm bảo 100% số người tham gia BHYT được cấp thẻ khám chữa bệnh. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, BHXH quận đã thực hiện chi trả 869.829.769.224 đồng cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 125 lượt người, với tổng chi phí 548.149.941 đồng.

Quán triệt lời dạy của Bác, Cấp ủy chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; luôn quan tâm gần gũi, tạo điều kiện để từng đảng viên, viên chức phát huy được khả năng sở trường trong xây dựng Nghị quyết của chi bộ, xây dựng chương trình công tác của cơ quan; thẳng thắn, chân thành trong tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ. Cấp ủy, Ban giám đốc, đảng viên đã thể hiện được tính xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu, luôn tận tâm giải quyết hồ sơ cho nhân dân đúng chế độ, quyền lợi; giản dị gần gũi với đồng nghiệp; gương mẫu trong đạo đức lối sống; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để điều chỉnh, sửa chữa những thiếu sót, hạn chế khuyết điểm nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn… Bên cạnh đó, Chi bộ luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt” như: giải quyết kịp thời một hồ sơ có nhiều vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; tận tình hướng dẫn hồ sơ và đề xuất cách chi trả linh hoạt qua tài khoản hoặc chi trả trực tiếp tại nhà cho trường hợp người lao động bị tai biến không đến nhận tiền tại trụ sở làm hài lòng khách giao dịch… từ đó tạo sức lan tỏa đến từng viên chức trong cơ quan.

Với việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, mang tính hiệu quả cao, nhiều năm liền BHXH Quận 9 được nhận bằng khen của UBND thành phố, giấy khen của UBND quận. Đặc biệt, năm 2018, đơn vị vinh dự được Nhà nước khen tặng Huân chương lao động Hạng II, ghi nhận những đóng góp tích cực của đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước ta.

Lương Hợp