Chi bộ BHXH Quận 9: Thực hiện có hiệu quả các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bản tin quận 9 Đại hội Đảng các cấp

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ BHXH Quận 9 đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền để chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) của Đảng và Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; Chi bộ đã chủ động tham mưu Quận ủy, UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; Chi bộ, cơ quan, Công đoàn và Chi đoàn giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số thu BHXH, BHYT tăng hàng năm, tỉ lệ nợ giảm; số người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện ngày càng tăng, tỉ lệ bao phủ tham gia BHYT trên địa bàn năm 2019 là 89,6%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết 21; tỉ lệ hài lòng của khách đến giao dịch đạt trên 97%; trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn được Chi bộ chú trọng thực hiện; tỷ lệ đảng viên học Nghị quyết, nghe thời sự đạt 100%; công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ đã đi vào nền nếp và chất lượng được nâng cao, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kết nạp 05 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, đề án 02 của Ban Thường vụ Thành uỷ; năm 2018, đơn vị vinh dự được Nhà nước khen tặng Huân chương lao động Hạng II, ghi nhận những đóng góp tích cực của đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước ta… Đây là những kết quả được nêu bật trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Chi bộ BHXH quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức ngày 25/02/2020. Chi bộ BHXH quận vinh dự là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm đầu tiên của Đảng bộ Quận 9. Tại Đại hội đã tiến hành bầu cấp uỷ Chi bộ gồm 3 đồng chí, đồng chí Ngô Thị Minh Hoà giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hoà giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy, HĐND, UBND quận và BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH Quận 9 có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân về BHXH, BHYT như: tuyên truyền trực tiếp với chủ sử dụng lao động; phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí trong hoạt động tuyên truyền qua việc mở chuyên mục về BHXH, BHYT Bản tin Quận 9, trên hệ thống loa phát thanh UBND 13 phường, áp phích, tờ rơi và tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân tại khu phố, tổ dân phố; phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành của quận như Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Liên đoàn lao động, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ và UBND 13 phường tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách BHXH, BHYT; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT cho hội viên hội đoàn thể. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia BHXH, BHYT.

Hiệu quả được thể hiện cụ thể qua các con số tăng trưởng hàng năm, nếu như đầu nhiệm kỳ toàn quận chỉ có 1.462 đơn vị sử dụng lao động với 54.548 lao động tham gia BHXH, số tiền thu BHXH, BHYT đạt 941 tỷ đồng thì đến cuối nhiệm kỳ đã có 3.048 đơn vị sử dụng lao động, số người tham gia BHXH đạt 81.890 người, tăng 1,5 lần. Tổng số thu BHXH, BHYT năm 2019 đạt 2.070 tỷ đồng, tăng 1.128 tỷ đồng so với năm 2015. Song song với đó, công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng luôn được BHXH quận tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cụ thể: so với đầu nhiệm kỳ, số người tham gia BHYT là 170.934 người, số người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 27.682 người; tính đến cuối nhiệm kỳ, số người tham gia BHYT là 264.399 người (tăng 54,68%); số người tham gia BHYT hộ gia đình đạt 60.126 người (tăng 117,2%).

Năm 2019 cùng với sự nỗ lực không ngừng của ngành BHXH nói chung và BHXH quận nói riêng trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt được kết quả vượt bậc. Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện là 930 người, tăng 693 người, tăng 292% so với đầu nhiệm kỳ; riêng trong năm 2019 đã phát triển mới 761 người. Đi đôi với sự gia tăng của đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng liên tục tăng theo thời gian. Theo đó, cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT hoàn thành vượt từ 1 – 2% kế hoạch được giao hàng năm. Cuối năm 2019, tổng số thu BHXH bắt buộc đạt 2.070 tỷ đồng (tăng 2,2 lần so với năm 2015), trong đó thu BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc đạt 1.978,58 tỷ đồng (tăng 2,2 lần so với năm 2019); thu BHXH tự nguyện đạt 5,47 tỷ đồng (tăng 2,7 lần so với năm 2015); thu BHYT Hộ gia đình đạt 40,34 tỷ đồng (tăng 2,4 lần so với năm 2015); thu BHYT học sinh – sinh viên đạt 45,61 tỷ đồng (tăng 1,28 lần so với năm 2015).

Tổng số thu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 7.618,2 tỷ đồng, tăng 4.901 tỷ đồng, tăng 180% so với nhiệm kỳ trước. Điều này khẳng định, mỗi năm đã có thêm hàng chục ngàn lao động, hàng trăm người dân được thụ hưởng các quyền lợi an sinh cơ bản nhất theo quy định thông qua các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; nhằm tiến tới thực hiện thành công mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Đồng chí Ngô Thị Minh Hòa, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc BHXH quận cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự phấn đấu của tập thể ngành BHXH đã thu được những kết quả rất quan trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Người dân được đảm bảo được hưởng thụ một cách tốt nhất, đầy đủ nhất những quyền lợi về BHXH, BHYT”.

Bên cạnh đó, xác định việc bảo đảm thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động là hết sức quan trọng, BHXH quận đã chủ động đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Kết quả trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, BHXH quận đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.564 đơn vị; thu nợ BHXH, BHYT với số tiền 64,18 tỷ đồng; truy đóng BHXH, BHYT cho 61 lao động với số tiền trên 116 triệu đồng, thu hồi về quỹ BHXH 12 trường hợp đơn vị sử dụng lao động đề nghị hưởng sai trợ cấp BHXH với số tiền 52,8 triệu đồng. Ngoài ra, BHXH quận còn phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH phù hợp với các quy định mới, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Luật BHXH, BHTN; tăng cường quản lý nhà nước về BHXH, BHTN đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, nhất là các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người tham gia; tiếp tục mở rộng việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện… Đến nay, BHXH quận luôn đảm bảo việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động được kịp thời, đúng quy định. Kết quả, từ năm 2015 đến hết năm 2019, BHXH quận đã xét duyệt và giải quyết 362.175 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH với số tiền trên 3.080 tỷ đồng, tăng 167.645 hồ sơ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 86%. Bình quân hàng tháng, đơn vị chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thường xuyên cho 8.480 người với số tiền trên 40,5 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho BHXH Quận 9 năm 2018.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được triển khai mạnh mẽ trong các hoạt động nghiệp vụ như: giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; số hóa hồ sơ lưu trữ; ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác tài chính – kế toán, quản lý văn bản… đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đến nay đã triển khai ứng dụng Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH trong quản lý dữ liệu tham gia BHXH, BHTN, BHYT và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3/4 số lượng các thủ tục hành chính; cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai giao dịch hồ sơ điện tử; nhận trả hồ sơ tại địa chỉ đơn vị thông qua dịch vụ bưu chính (phí dịch vụ do cơ quan BHXH trả), chi LH –  TCBHXH qua thẻ ATM đã tiết kiệm được thời gian, công sức cho người lao động và khách hàng.

Đồng chí Trần Dũng Hà, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc BHXH thành phố; đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tặng hoa cho Cấp ủy Chi bộ BHXH quận, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong nhiệm kỳ tới, BHXH quận xác định thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH, BHYT và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia được thành phố giao hàng năm, phấn đấu thu vượt từ 1 – 3% kế hoạch năm; thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giải quyết và chi trả chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định của ngành, đảm bảo tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt 99%…

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ BHXH quận sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác BHXH, BHYT, góp phần vào thắng lợi chung trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của quận nhà.

Lương Hợp