Chi Cục thuế Quận 9: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Bản tin quận 9 Cải cách hành chính Đại hội Đảng các cấp

Hiện nay, xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử để thay thế cho hóa đơn giấy ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, để phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh, hội nhập với khu vực và quốc tế. Việc thu thuế thông qua hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy việc triển khai, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện hóa đơn điện tử đã góp phần thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng thu ngân sách của quận là 17.687,894 tỷ đồng đạt 246,76% dự toán pháp lệnh (dự toán pháp lệnh 5 năm là 7.168, 040 tỷ đồng,tốc độ tăng bình quân 7,22%/năm; trong đó thu NSNN năm 2016 tăng 172% so với năm 2015, năm 2019 tăng 235% so với năm 2018, đưa quận trở thành đơn vị có số thu ngân sách trên 2.000 tỷ đồng của thành phố từ năm 2016. Đạt được kết quả trên, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi Cục Thuế Quận 9 đã đề ra kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể, phát động các phong trào thi đua, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Quang cảnh hội nghị triển khai hóa đơn điện tử và đối thoại doanh nghiệp năm 2019

Chi Cục Thuế quận đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận trong việc tăng cường rà soát doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nắm chắc đối tượng, nguồn thu. Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Theo dõi chặt chẽ việc kê khai thuế của các doanh nghiệp có số thu lớn, yêu cầu kê khai sát số phát sinh. Cùng với các hoạt động trên, Chi Cục Thuế còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tiếp nhận ý kiến, phản hồi về doanh thu, mức thuế khoán dự kiến.

Bà Lê Thị Kim Chi, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND quận trao giấy khen của UBND quận và kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2018.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh…tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ khâu cấp phép đăng ký, cấp mã số thuế, đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính thuế đã được triển khai thực hiện sâu rộng theo kế hoạch và đề án cải cách hệ thống thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh phê duyệt giai đoạn 2011-2020, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng. Đồng thời thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ISO 9001: 2015 đã được chứng nhận và đi vào vận hành. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ, từng bước đáp ứng cho yêu cầu quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế. Tính đến cuối năm 2019, Chi cục Thuế đã được triển khai dịch vụ thuế điện tử Etax bao gồm dịch vụ hỗ trợ thuế điện tử, dịch vụ tra cứu thông tin nghĩa vụ, tình trạng thuế.

Ông Lê Thanh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 2019

Hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, thực hiện nghiêm túc quy trình kê khai kế toán thuế. Chi Cục Thuế quận còn phân công cán bộ đôn đốc doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế còn nợ; giao trách nhiệm cho các Bộ phận thực hiện như: Đội tuyên truyền hỗ trợ, Đội hành chính ấn chỉ, Đội kê khai kế toán thuế, các đội kiểm tra thuế chỉ tiêu vận động người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử. Ban hành thông báo nợ gửi 100% đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế đối với các doanh nghiệp chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt. Các đội thuế có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, cùng xử lý vướng mắc, tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt các mặt công tác; phối hợp với các đơn vị trung gian như Công ty Viễn thông Viettel, Công ty Cổ phần Misa… để tổ chức các buổi tập huấn về Hóa đơn điện tử cho hơn 479 doanh nghiệp trên địa bàn quận. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2019, số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 43,3% trên số doanh nghiệp quản lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Chi cục Thuế thông tin một số nội dung tóm tắt về đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử để phối hợp phổ biến trên hệ thống thông tin đại chúng cho các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Đến ngày 31/12/2019 số luợng người nộp thuế quản lý là 22.132 người, trong đó doanh nghiệp là 10.828, tổ chức khác là 213, cá nhân kinh doanh là 11.091; lập sổ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 60.107 hộ gia đình, cá nhân và 265 tổ chức; lập sổ tiền thuê đất 119 tổ chức và 3 cá nhân, trong đó: doanh nghiệp tăng 203% so với 31/12/2015 (10.828/5.330), hộ kinh doanh cá thể tăng 187,8% so với 31/12/2015 (11.091/5905). Việc kiểm tra thuế đối với người nộp thuế không ngừng được tăng cường, trong đó tập trung thực hiện công tác kiểm tra chuyên đề do ngành đề ra hoàn thuế giá trị gia tăng, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nhằm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về thuế và tăng cường nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, số truy thu và phạt qua các năm đạt và vượt so chỉ tiêu được Cục Thuế TP.Chí Minh giao.

Ông Lê Thanh Hùng, Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Quận 9 tặng giấy khen cho 9 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2019

Việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên địa bàn thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện khai và nộp thuế bằng phương thức điện tử và không phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Điều này đã giúp tiết kiệm chi phí chung cho các doanh nghiệp và giúp cho ngành Thuế giảm áp lực phải thu nhận hồ sơ giấy, giảm thiểu công việc nhận và nhập thủ công các hồ sơ thuế.

Với những nỗ lực trong công tác thu thuế, từ năm 2015 đến năm 2019 Chi Cục Thuế Quận 9 được Bộ trưởng Bộ Tài Chính tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, đề nghị khen Huân chương lao động hạng II. Đây là kết quả đáng trân trọng của cả tập thể Chi Cục Thuế Quận 9 và là tiền đề để Chi Cục Thuế Quận 9 tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VI,nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Minh Thư