Đảng bộ Phường Long Thạnh Mỹ: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bản tin quận 9 Đại hội Đảng các cấp

Ngày 29/02/2020, Đảng bộ Phường Long Thạnh Mỹ là đơn vị thứ hai trong ba đơn vị được Ban Thường vụ Quận uỷ Quận 9 chọn tổ chức đại hội điểm đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đức Tân giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đoàn kết nhất trí cao, Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V đề ra. Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm vượt 16% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác giáo dục được đầu tư mạnh mẽ và phát triển khá toàn diện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, trong nhiệm kỳ, phường đã duy trì 03 trường chuẩn quốc gia, xây dựng mới 01 trường mầm non. Công tác y tế – dân số – gia đình trẻ em được quan tâm thực hiện, trạm y tế phường được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, được công nhân đạt chuẩn Quốc gia về y tế hàng năm. Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Kết quả, qua 5 năm, thực hiện xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa, 05 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 12 căn, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 205%, vượt 2,38% so với kế hoạch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào thực chất, đến cuối năm 2019 có 6/6 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 70%/năm; cơ sở hạ tầng được tập trung thực hiện, trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành 27 công trình bê tông hóa đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”… Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật. Đảng ủy đã lãnh đạo UBND phường xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2020; trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; giải quyết các thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt kết quả cao, nhiều thủ tục được giải quyết sớm hơn thời gian quy định…

Đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng thông qua các hội nghị chuyên đề, tọa đàm đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, trong đó vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên không ngừng được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy tập trung thực hiện tốt, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nội dung kiểm tra đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng…Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã thực hiện kiểm tra 52 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót của các tổ chức đảng và đảng viên, từ đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ phường luôn chú trọng củng cố kiện toàn các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 01 Chi bộ doanh nghiệp, 04 Chi đoàn doanh nghiệp và 05 chi hội doanh nghiệp. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm cả về số lượng và chất lượng; đã bồi dưỡng và kết nạp 30 đảng viên mới (hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên đề ra trong nhiệm kỳ). Qua đánh giá hàng năm có 15% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 80 – 90% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ 70 – 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ… Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị địa phương. Từ đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tân, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức xong tập thể lãnh đạo Đảng bộ phường đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao; tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng chuyên sâu. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và đề xuất các giải pháp, hướng giải quyết hữu hiệu. Qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra”.

Công trình bê tông hóa tuyến đường 31, một trong những công trình đầu tư cơ sở hạ tầng của phường trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; củng cố, kiện toàn và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phường. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”; tập trung cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường” và 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung: thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị có giá trị kinh tế cao, phấn đấu cuối nhiệm kỳ xóa các cơ sở sản xuất chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm chi 10% theo quy định; thực hiện bê tông hóa 05 tuyến đường, hẻm trong khu dân cư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phấn đấu phát triển 30 đảng viên mới; phấn đấu cuối năm 2025 giảm tỷ lệ nghèo dưới 0,03%…

Mô hình trồng lan cho thu nhập kinh tế cao tại Phường Long Thạnh Mỹ.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ Phường Long Thạnh Mỹ vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huy Hoàng