Đảng bộ Phường Phước Bình: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Bản tin quận 9 Cải cách hành chính Đại hội Đảng các cấp

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Phường Phước Bình đã đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm từng bước hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân và lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu quả của công tác CCHC.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Đảng bộ Phường Phước Bình đã chỉ đạo UBND phường tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương, Chính Phủ và Thành phố về CCHC; cụ thể hoá Quyết định 25/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 6119/QĐ-UBND của UBND thành phố, Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/QU ngày 01/02/2016 của Quận ủy Quận 9 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/02/2016 của UBND Quận 9 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác CCHC.

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện mô hình hành chính công trực tuyến, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các mô hình CCHC, thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, tiếp nhận kiến nghị và xử lý phản ánh của người dân về các quy định hành chính để đề xuất tháo gỡ những TTHC chồng chéo nhằm nâng cao hiệu quả CCHC. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC và tăng cường xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND phường đã phát động thi đua về CCHC, những giải pháp được đăng ký và các mô hình sáng kiến, cách làm hay về CCHC như: Hoàn trả khai tử tại nhà đối với người cao tuổi; Giảm thời gian trả hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký việc khai sinh, đăng ký việc khai tử trong ngày; Trao trả giấy khai tử bản chính tại nhà; Rút ngắn thời gian xác minh số nhà từ 05 ngày làm việc còn 03 ngày làm việc; Xác nhận chứ ký trong ngày. Đến nay, giới thiệu thêm 03 mô hình để nhân rộng như mô hình trao thư chúc mừng và thư chia buồn, gửi giấy chứng tử tận nhà cho người có nhu cầu và mô hình “Ngày không viết”, trong tuần có 01 ngày cán bộ công chức sẽ viết thay người dân có nhu cầu liên hệ công việc.

Nơi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

Việc triển khai đưa vào sử dụng trang website của UBND phường đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đặc biệt trong việc thực hiện cải cách hành chính; cập nhật thường xuyên, đầy đủ các thông tin hoạt động của địa phương; các thủ tục hành chính theo qui định của pháp luật; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công khai các bản quy hoạch giúp người dân có thể tra cứu trực tiếp; tiếp nhận trực tuyến hồ sơ trích lục bản sao hộ tịch, đăng ký cấp số nhà, tiếp nhận và xử lý các phản ánh của công dân kịp thời … đã hỗ trợ đắc lực cho mọi hoạt động của phường, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giao dịch với UBND phường.

Việc thực hiện các giải pháp CCHC đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể đã kiểm soát được thời gian tiếp nhận và trả kết quả, tránh sự nhầm lẫn, đảm bảo hồ sơ trả theo đúng thứ tự; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập tìm kiếm các thông tin cần quan tâm với Kios tra cứu thông tin; tạo môi trường làm việc thân thiện với người dân tạo tâm lý thoải mái, giảm căng thẳng trong thời gian chờ đợi; tác phong làm việc của cán bộ, công chức chuyên nghiệp và khoa học hơn; tiến độ giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày càng chuẩn mực và tốt hơn…Các TTHC đã được công khai một cách đầy đủ, chính xác và được bố trí tại bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, bộ TTHC còn được công khai tại trang thông tin điện tử của UBND phường. Việc công khai đầy đủ, chính xác và với nhiều hình thức giúp cho các cá nhân, tổ chức có thể dễ tiếp cận, sử dụng, khai thác và giám sát việc thực hiện các TTHC của cơ quan hành chính nhà nước. Trong năm 2019 tổng số hồ sơ đã giải quyết là 57.323, trong đó hồ sơ đúng hạn là 57.323 đạt tỉ lệ 100%.

Bộ phận  CBCC phục vụ hành chính một cửa liện thông – Xây dựng chính quyền điện tử tại Phường Phước Bình
 

 Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình hành động của Quận ủy và kế hoạch của UBND quận thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về Chương trình CCHC trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2016 – 2020. Để đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương, Đảng bộ Phường Phước Bình thực hiện những mục tiêu cam kết đối với nhân dân, tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình CCHC của thành phố. Đặc biệt, kết hợp thực hiện chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng  nếp sống văn minh đô thị”

Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, giải quyết TTHC. Kiểm tra đột xuất đối với người đứng đầu đơn vị và thực hiện qui tắc ứng xử của công chức, viên chức; Xử lý nghiêm những cá nhân phụ trách có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Đẩy mạnh công tác CCHC, chú trọng rà soát, nghiên cứu đề ra các giải pháp, điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Thực hiện nghiêm quy trình phối hợp giải quyết TTHC, đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC, lấy kết quả, hiệu quả trong công tác CCHC và tỉ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua khen thưởng, xét thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức nhất là người đứng đầu của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện trao đổi công việc, văn bản thông qua phần mềm xử lý văn bản và thông qua hộp thư điện tử của thành phố, góp phần làm giảm đi việc sử dụng văn bản giấy, tăng tốc độ truyền văn bản và độ chính xác của việc gửi, nhận văn bản. Thực hiện quy trình 5S tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, tại kho lưu trữ qua đó đã nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, thời gian khoa học hơn, giảm thiểu thời gian trích suất hồ sơ khi cần thiết, tăng tốc độ xử lý công việc và bố trí, sắp xếp các hồ sơ cũng có logic, khoa học. Trong đó, CBCC phường cam kết thực hiện 3 xây 3 chống 3: 3 Xây: Ý thức trách nhiệm – Tác phong tận tụy – Tư duy sáng tạo; 3 Chống: Quan liêu nhũng nhiễu – Vô cảm thờ ơ – Tham nhũng lãng phí; 3 Cần: Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ – Giữ nghiêm kỷ luật – Tiến độ chất lượng.

Với mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, tăng tính dân chủ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ tốt nhân dân. Đảng ủy Phường Phước Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và quyết tâm xây dựng thành công chính quyền điện tử tại Phường Phước Bình.

Dạ Lý