Năm học 2020 – 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

Bản tin quận 9 Hoạt động chính

Ngày 03/8/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1867/BHXH-QLT gửi các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thu Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV).

Theo BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm học 2020 – 2021, toàn bộ HSSV trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được ngân sách hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, tương đương số tiền 241.380 đồng. Theo đó, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục linh động để phụ huynh và học sinh có thể đóng theo 4 phương thức: 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Về hồ sơ thủ tục khi tham gia, cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn rõ cho các trường bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) (nếu có); Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS). Căn cứ Mẫu TK1-TS do HSSV kê khai, nhà trường lập Mẫu D03-TS ghi đầy đủ mã số BHXH. Trường hợp chưa có mã số BHXH yêu cầu nhà trường lập danh sách riêng và đồng thời đính kèm hình ảnh, giấy tờ (CMND/CCCD, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…) để cơ quan BHXH hoàn thiện mã số BHXH. Trường hợp HSSV chưa có mã số BHXH, nếu không cung cấp đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ thông báo trả hồ sơ về để nhà trường bổ sung. Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Giá trị sử dụng thẻ BHYT HSSV theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Thẻ BHYT có giá trị từ ngày nhà trường nộp đủ hồ sơ và đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH. Để đảm bảo quyền lợi cho HSSV, đề nghị nhà trường nộp hồ sơ và đóng tiền đúng thời gian quy định. Riêng tháng 10/2020, nhà trường khẩn trương nộp tiền và lập hồ sơ chậm nhất ngày 31/10/2020 thì thẻ BHYT HSSV có giá trị từ ngày 01/10/2020. Những nội dung khác về việc cấp và ghi thẻ thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và Quyết định số 505/QĐBHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về BHXH TP.HCM (Phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn.

Năm học 2020 – 2021 này BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực phấn đấu để 100% các em HSSV trên địa bàn được tham gia BHYT, qua đó đảm bảo tốt nhất quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

HH(t/h)