Ơn Đảng, Ơn Bác

Bản tin quận 9 Thơ - Ca

Ba tháng hai dấu ấn (3/2)

Năm một chín ba mươi (1930)

Đảng ra đời non trẻ

Như chồi cây xanh tươi

Trải qua bao gian khó

Đảng ngày một trưởng thành

Mạnh mẽ và ý chí

Làm nước Việt rạng danh

Công lao to lớn ấy

Nhờ lãnh đạo tài tình

Nhờ Bác Hồ dìu dắt

Soi sáng ánh bình minh

Cuộc đời này có Đảng

Xã hội được phồn vinh

Cuộc đời này có Bác

Người dân vững niềm tin!

NGUYỄN THANH VŨ