Phường Long Bình: Tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020)

Bản tin quận 9 Điểm báo

Sáng 12/10, tại Hội trường UBND Phường Long Bình, Đảng ủy phường đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối vận đã ôn lại truyền thống 90 năm công tác Dân vận của Đảng; phát động phong trào Dân vận khéo năm 2021, đồng thời yêu cầu cấp ủy chi bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được. Đồng thời đề nghị khối vận phường trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đối với công tác Dân vận và việc thực hiện  trong tình hình mới; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, tăng cường giải pháp thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các Quyết định 935, 936 và 994 của BTV Thành ủy; đặc biệt chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng ủy phường tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2020.  

Dịp này, Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2020.

Ngọc Thủy