Phường Trường Thạnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Bản tin quận 9 Điểm báo

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng vũ trang Phường Trường Thạnh đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha, anh đi trước, lực lượng vũ trang phường trên cơ sở quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy – UBND Phường Trường Thạnh xây dựng hệ thống các văn kiện về chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ phường gắn với thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội; trong đó, tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang phường thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và quản lý chặt vũ khí trang bị kỹ thuật làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Phát huy vai trò nòng cốt, Ban CHQS phường đã thường xuyên quán triệt, nắm chắc nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trọng tâm là tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh phường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của phường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp Nhân dân; tích cực góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có số lượng phù hợp, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, Đảng ủy đã chỉ đạo Quân sự phường tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung ổn định biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Công tác trực chiến, huấn luyện hàng năm đối với các lực lượng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch, hiệu quả. Chỉ tính riêng trong năm 2020, lực lượng vũ trang thuộc Ban CHQS phường đã huy động gần 978 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của Thành phố và Quận.

Trong năm, Ban CHQS phường tiến hành kết nạp 35 công dân vào lực lượng dân quân tự vệ; Nâng tổng số lực lượng dân quân tự vệ toàn phường là 232 đồng chí; lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ Phường đã tổ chức tập huấn cho 15 cán bộ quân sự phường, khu đội trưởng; tổ chức huấn luyện cho 32/35 dân quân tự vệ, đạt 91%. Kết thúc huấn luyện 91% đạt yêu cầu, trong đó có trên 68% khá, giỏi.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS phường đã tham mưu cho, Đảng ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường làm tốt các khâu, các bước, từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến việc sơ tuyển tại phường, khám tuyển tại quận. Liên tục trong nhiều năm qua, phường đã luôn vượt và đạt 100% chỉ tiêu trên giao, trình độ văn hóa, sức khỏe của tân binh không ngừng được nâng lên. Năm 2020, Ban CHQS phường đã giao vượt chỉ tiêu 9/8 công dân nhập ngũ, trong đó có 01 Đảng viên chính thức nhập ngũ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Ban CHQS phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Sau khi công dân của phường lên đường nhập ngũ, lãnh đạo UBND phường cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên để các chiến sĩ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu, cống hiến. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ trong các tổ chức chính trị, xã hội; là lực lượng dự bị động viên của địa phương, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Lực lượng dân quân thường trực phường tham gia sửa chữa chống ngập tại Trạm Y tế phường

Cùng với thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy cũng đã lãnh đạo thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt chế độ, chính sách người có công với cách mạng. Thực hiện Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ, Ban CHQS phường đã tích cực tham mưu cho Hội đồng Chính sách phường làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức xét duyệt chặt chẽ hồ sơ của các đối tượng. Quá trình chi trả bảo đảm đầy đủ, chính xác, nhanh gọn, góp phần động viên và được các đối tượng đánh giá cao. Các dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm, Quân sự phường cũng thường xuyên phối hợp với ban ngành đoàn thể phường tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn.

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban chỉ huy quân sự phường Trường Thạnh tiếp tục duy trì, thực hịên tốt nhiệm vụ, công tác sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới phương pháp lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ phường ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Phường Trường Thạnh thực sự “vững mạnh, ổn định về chính trị – trật tự an toàn trật tự xã hội, vững về quốc phòng, an ninh”.

Khánh Bình