Quận 9: Hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bản tin quận 9 Đại hội Đảng các cấp

Trong nhiệm kỳ qua, Quận 9 đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đưa Quận 9 phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Quận ủy, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn quận được tăng cường. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Bí thư Quận ủy Quận 9 phát biểu tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cơ cấu ngành kinh tế đã chuyển dịch theo đúng định hướng “Dịch vụ – Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất của ngành kinh tế (theo giá so sánh 2010) là 10,6%, trong đó ngành thương mại – dịch vụ là 10,48% vượt 0,48% so với chỉ tiêu nghị quyết, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp là 11,67% vượt 0,67% so với chỉ tiêu nghị quyết, ngành nông nghiệp giảm dần bình quân 21,08%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm (2016 – 2020) là 18.193/8.913 tỷ đồng, đạt 204,12% dự toán Thành phố giao, tăng bình quân mỗi năm là 15,2%/năm so với dự toán, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết (6-8%/năm); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 8,7%/ năm. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả, có 6.307 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và 7.819 hộ vượt chuẩn cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,6% theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố theo từng giai đoạn, vượt 0,6% so với chỉ tiêu kế hoạch (tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%), hiện quận không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn hộ nghèo quốc gia; không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao quân cả hai cấp. Công tác xây dựng lực lượng thường trực dân quân dự bị và dân quân tự vệ đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng. Trong 05 năm tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự đạt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ điều tra khám phá được nâng lên, bình quân đạt từ 70% trở lên.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan rộng trên các lĩnh vực, nhiều mô hình, điển hình mới mang lại hiệu quả thiết thực được nhân rộng và có sức lan tỏa; số lượng điển hình được tuyên dương ở các cấp không ngừng tăng lên…Những kết quả mà Đảng bộ Quận 9 đạt được đã để lại điểm nhấn quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào, khẳng định vị thế, bước phát triển lớn mạnh của Đảng bộ và nhân dân quận nhà trong tương lai.

Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu điều hành tại hội nghị

Năm 2020 là năm toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay từ đầu năm 2020, BTV Quận ủy đã tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp. Đây là bước chuẩn bị quan trọng tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ Bảo hiểm xã hội, Đảng bộ Phường Long Thạnh Mỹ, Đảng bộ Phường Trường Thạnh Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, các đơn vị điểm đã hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 15/3/2020 và đến hết ngày 18/6/2020, 42/42 chi, đảng bộ cơ sở của Quận 9 đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng bộ Quận 9 đang hướng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, sự phát triển của thành phố và Quận 9 nói riêng.

Nhằm hưởng ứng thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng các cấp, Quận 9 đã chủ động thực hiện với nhiều nội dung thiết thực hướng đến việc nâng cao đời sống cũng như phục vụ tốt nhất cho người dân. Cụ thể các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở lựa chọn công trình đăng ký và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, theo 3 đợt: đợt 1 từ 15/3 đến 30/4, đợt 2 từ 1/5 đến 30/7 và đợt 3 từ 1/8 đến 23/9. Trong đó tập trung thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, phấn đấu đến tháng 9/2020 giảm 75% tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với đầu tháng 6/2019; triển khai quyết liệt các hoạt động của chủ đề năm 2020: “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. 

Các nội dung thi đua đều hướng mục tiêu nâng cao đời sống cũng như phục vụ tốt nhất cho người dân. Cụ thể, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, Quận ủy Quận 9 chọn Phường Phước Bình để thi đua xây dựng mô hình “Phường sạch và xanh, thân thiện”; đồng thời sẽ cải tạo mảng tường cũ trên đường Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú thành bức tranh tuyên truyền người dân không xả rác bừa bãi. Về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, Quận 9 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị và nhân sự. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Về công tác nhân sự phục vụ Đại hội, BTV Quận ủy đã nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Theo đó việc chuẩn bị và lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào kết quả rà soát quy hoạch cán bộ, kết quả đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm nhằm lựa chọn những đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất, năng lực, có tinh thần tiên phong gương mẫu và bản lĩnh chính trị vững vàng, được đảng viên và quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị tín nhiệm.BTV Quận ủy đã và đang thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn tiếp cận các chức danh quy hoạch từ quận về cơ sở và từ cơ sở về quận; trong đó quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ theo quy định. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện tinh thần đổi mới, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, trước hết là chất lượng Bí thư, cấp ủy. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy đảng bộ quận nhiệm kỳ mới đã đảm bảo có 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ để đảm bảo tính kế thừa, phát triển và có cơ cấu hợp lý; song song đó, Quận ủy cũng chú trọng việc phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng phát triển tham gia vào cấp ủy để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, sự hướng dẫn của tổ công tác của Thành Ủy chúng ta có thể tin tưởng đảng bộ sẽ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới đại hội đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động và chỉ định cho đồng chí Lâm Đình Thắng giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 9.

Với tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị,  nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Quận 9 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Đảng bộ và Nhân dân Quận 9 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng “Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển” theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ – Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đề ra 21 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện các công trình trọng tâm:Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến đường Lã Xuân Oai); đường Lã Xuân Oai; đường Bưng Ông Thoàn; đường Hoàng Hữu Nam; đường Nguyễn Duy Trinh (từ Vòng xoay Phú Hữu đến đường 990); Xây dựng mới Bệnh viện quận; Xây dựng mới trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn; Kiến nghị Thành phố đầu tư mở rộng đường Nguyễn Xiển (đoạn từ ngã ba Long Sơn, phường Long Bình đến Cảng Phú Hữu); đường Đỗ Xuân Hợp.Các chương trình, đề án, thực hiện 4 chương trình phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn quận: Chương trình cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030; Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận;Chương trình giảm ngập nước; Đề án Đô thị thông minh. Các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, chương trình, đề án này được xây dựng trên cơ sở căn cứ vào tình hình và khả năng thực tế của địa phương, căn cứ vào sự định hướng và sự phát triển của thành phố cũng như mong muốn của quần chúng nhân dân trên địa bàn… Đảng bộ và nhân dân Quận 9 sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Hồng Bùi