Quận 9: Khen thưởng 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bản tin quận 9 Tin nổi bật Điểm báo

Sáng ngày 08/01/2021 tại hội trường Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) Quận 9 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Cao Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; bà Đặng Thị Hồng Liên, Nguyên Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch HĐND quận; ông Lâm Đình Thắng, TUV, Bí thư Quận ủy; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; ông Phạm Quang Bửu, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận cùng các đồng chí BTV Quận ủy, Thường trực UBND quận, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận; Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND, UBMTTQVN 13 phường và các ông bà đại biểu HĐND Quận 9 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Lê Quang Nam, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận cho biết: nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND quận được tái lập lại với tổng số đại biểu HĐND quận được bầu là 40 đại biểu, đến nay, đại biểu HĐND quận còn 37 đại biểu; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã tổ chức thành công 17 kỳ họp, xem xét biểu quyết thông qua 80 Nghị quyết; tổ chức 30 chuyên đề giám sát, 56 đợt khảo sát; phối hợp tổ chức 307đợt tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND quận với gần 20.000 lượtcử tri trên địa bàn, ghi nhận được hơn 2.300 lượt ý kiến, kiến nghị. Trong đó, đã đề xuất UBND quận giải quyết 1.569/1.818 kiến nghị của Đại biểu HĐND quận tiếp xúc, tỷ lệ 86,3 % kết quả giải quyết đã được thông tin đến cử tri được biết; còn lại 249 kiến nghị, tỷ lệ 13,7% đang theo dõi đôn đốc UBND quận và sở ngành Thành phố để giải quyết…

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN Quận 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành kinh tế – văn hóa – xã hội giai đoạn 2016 – 2020; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền giai đoạn 2016 – 2021 của UBMTTQVN quận tại kỳ họp tổng kết HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Lâm Đình Thắng, TUV, Bí thư Quận ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà của HĐND quận và HĐND 13 phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, đề nghị một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới: phối hợp tổ chức tốt kỳ họp HĐND lần thứ I của Thành phố Thủ Đức, trong đó quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn HĐND các phường chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng theo quy định và hướng dẫn của thành phố, phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; tăng cường công tác vận động tuyên truyền thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, HĐND Thành phố Thủ Đức; phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Thành phố Thủ Đức theo quy định, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, các buổi tiếp xúc cử tri, giám sát khảo sát chuyên đề, các phiên chất vất của HĐND, Ban HĐND; tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND, thực hiện giám sát các Nghị quyết của HĐND và những vấn đề cử tri quan tâm; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố Thủ Đức; các đại biểu chuyên trách HĐND nhiệm kỳ mới cần nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi, nghiên cứu kỹ năng kiến thức, phương pháp công tác để chủ động trong thực hiện chức năng của mình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố Thủ Đức; tập trung rà soát, hoàn thành những công việc còn lại của nhiệm kỳ, duy trì hoạt động tiếp công dân, cử tri và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết phản ánh của nhân dân khi nhân dân, cử tri có yêu cầu theo luật định; khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ cần bàn giao cho HĐND Thành phố Thủ Đức khi được thành lập.

Ông Lâm Đình Thắng, TUV, Bí thư Quận ủy trao giấy  khen cho các cá nhân

Dịp này, UBND Quận 9 đã trao tặng giấy khen cho 04 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lương Hải