Quận 9: Nâng cao kỹ năng và đổi mới phương thức trong tiếp cận, vận động Nhân dân

Bản tin quận 9 Điểm báo

Sáng ngày 2/11, Quận ủy Quận 9 tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2020. Đến dự có đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

Thực hiện tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Kết luận số 43 ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua Quận ủy Quận 9 thường xuyên chỉ đạo tổ chức các lớp chuyên đề, kịp thời cập nhật kiến thức và trang bị kỹ năng cho đôi ngũ làm công tác dân vận. Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đánh giá năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện lãnh đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của Đảng các cấp về công tác vận động Nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc “mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tại hội nghị

Báo cáo Chuyên đề về công tác Dân vận chính quyền, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố nêu ra trong giai đoạn cùng với thành phố, Quận 9 đang trong quá trình đô thị hóa và phát triển nhanh, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức như Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra; trình độ dân trí ngày càng cao; vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng; các phương tiện thông tin trực tiếp tác động ngày càng đa dạng, đa chiều. Do đó yêu cầu công tác dân vận tiếp tục có sự tập trung trong lãnh đạo, nâng cao kỹ năng và đổi mới phương thức trong tiếp cận, vận động nhân dân.

Ngọc Quý