Quận 9: Tập huấn, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bản tin quận 9 Hoạt động chính

Sáng ngày 28/7, UBND Quận 9 tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nướcvà các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Đến dự có Trung tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ CATP; đồng chí Lê Thị Kim Chi, UV.BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND quận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại buổi tập huấn, Trung tá Trần Văn Đông, Phó Trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ CATP hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định chi tiết về: xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; Địa điểm tổ chức, phương án bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.

Trung tá Trần Văn Đông, Phó trưởng Phòng PA83 CATP, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước

GG