Quận 9: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Bản tin quận 9 Hoạt động chính

Chiều 14/8, UBND Quận 9 tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận”. Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 9 Trần Văn Bảy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của BTV Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận, phấn đấu kéo giảm số vụ xây dựng không phép, sai phép để đến tháng 9/2020 giảm 75% tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 06 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng phần mềm “Quận 9 trực tuyến” đến từng hộ dân nhằm phát huy tối đa nguồn thông tin của người dân về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn quận; tuyên truyền cẩm nang xây dựng của Sở Xây dựng đến các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn mình quản lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác quản lý trật tự xây dựng; cần tiếp tục thực hiện thường xuyên việc tổ chức các buổi họp giao ban giữa các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo UBND 13 phường để đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế về tình hình xây dựng không phép tại địa phương và hỗ trợ về nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo theo đúng trình tự quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 9 Trần Văn Bảy chủ trì và phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 9 Trần Văn Bảy yêu cầu Đảng ủy, UBND 13 phường quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 23-CT/TU của BTV Thành ủy đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận. Đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo thực hiện, đánh giá và nhận định thực trạng về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận; trên cơ sở tình hình thực tiễn đánh giá khách quan về những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, cần có các giải pháp khắc phục nhằm chấn chỉnh việc quản lý xây dựng trên địa bàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU của BTV Thành ủy trong thời gian tới.

Hiệp Thọ