Thành phố em yêu

Bản tin quận 9 Thơ - Ca

Xuân về viết tiếp một bài ca

Thủ Đức thành phố mới đậm đà

Thành phố tiếp nhận nhân tố mới

Sáng niềm tin, đáp ứng muôn nhà

Yêu biết mấy bước đi, dáng đứng

Tiêu chí – Vai trò thay đổi đời ta

Diện mạo mới, nguồn nhân lực mới

Mở lòng mình đón nhận vinh hoa

Thành phố ta, bước sang năm mới

Quy hoạch nguồn, mở rộng vươn xa

Mời những đoàn quân, những bàn chân

Hãy cùng nhau bước lên phía trước

Xây dựng ngôi nhà, thành phố quê ta

Trần Phức