Trước ống kính ATGT

Bản tin quận 9 Trước ống kính

Quận 9 tổ chức diễu hành xe hoa, xe loa tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”. Thực hiện cao điểm “tháng ra quân phối hợp thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận” nhân dịp năm học mới và Quốc kháng 2/9.

PB