Từ ngày 01/01/2021 thông tuyến Bảo hiểm y tế tại tuyến tỉnh.

Bản tin quận 9 Điểm báo

Tại Khoản 15, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định cụ thể: từ 01/01/2021, khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tỉnh được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú. Theo đó, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi không cần giấy chuyển viện mà vẫn được khám chữa bệnh và được bảo đảm quyền lợi tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương trên toàn quốc.

Về cơ bản, mức hưởng BHYT năm 2021 không thay đổi. Cụ thể, quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia BHYT khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trong cả nước đối với nhóm đối tượng: quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, dân tộc thiểu số; những trường hợp có chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 224 ngàn đồng); người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 8,9 triệu đồng); người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Riêng  thân nhân người có công với cách mạng đi khám BHYT trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 95% chi phí điều trị nội trú. Các đối tượng có thẻ BHYT còn lại đi khám BHYT trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 80%.

Ngoài ra, khi khám bệnh không đúng tuyến, nếu khám ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện, người dân được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh; nếu khám chữa bệnh nội trú thì mức hưởng lần lượt là 100% tại bệnh viện tuyến huyện, 60% tại bệnh viện tuyến tỉnh và 40% tại bệnh viện tuyến Trung ương. Năm 2021, người có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước thì mức hưởng BHYT sẽ được tăng từ 60% lên 100% đối với các đối tượng theo quy định.

Khi khám chữa bệnh không đúng quy định (người dân không xuất trình đầy đủ thủ tục tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu), thì được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnhBHYT nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở nếu khám chữa bệnh ngoại trú, không quá 0,5 lần mức lương cơ sở với khám chữa bệnh nội trú. Trong trường hợp cấp cứu, người bệnh được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào và cần xuất trình các giấy tờ theo quy định trước khi ra viện.

HH (t/h)-