UBMTTQVN Quận 9: Khen thưởng 07 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư và lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bản tin quận 9 Chính quyền - Đoàn thể Điểm báo

Chiều ngày 05/11/2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, UBMTTQVN Quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết 03 năm ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên về thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2017 – 2019; lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến dự có ông Lê Văn Thu, UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại UBMTTQVN thành phố; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Cao Thị Ngọc Châu, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; ông Phạm Quang Bửu, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận; bà Hoàng Thị Minh Ngọc, QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN 13 phường; Ban công tác Mặt trận 75 khu phố…

Tại hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả 03 năm ký kết phối hợp giữa UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, bà Lê Thị Bấc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận; Ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên về thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020 – 2024.

Ông Lê Văn Thu, UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo đối ngoại UBMTTQVN thành phố và ông Phạm Quang Bửu, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận trao giấy khen các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban Thường trực UBMTTQ quận. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQ quận và các tổ chức thành viên cần: nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQVN quận và các tổ chức thành viên giai đoạn 2020 – 2024, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”; quan tâm công tác kiện toàn Ban Liên lạc Kiều bào quận, Tổ Liên lạc Kiều bào phường, khẩn trương vận động thành lập Tổ Liên lạc Kiều bào ở 4 phường chưa thành lập.

Dịp này, UBMTTQVN quận đã trao giấy khen cho 07 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2017 – 2019.

Lương Hợp