Vị tướng tài danh

Bản tin quận 9 Thơ - Ca

 Kỷ niệm 109 ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2020)

Tướng Giáp tài danh nước Việt ta

Song toàn văn võ thật hài hòa

Đánh tan Pháp – Điện Biên lừng lẫy

Đuổi sạch Mỹ –  Sài Gòn ngợi ca

Kháng chiến gian nan ngời ý chí

Hòa bình thử thách tỏ đậm đà

Đức nhân trí dụng tài thao lược

Bốn biển năm châu tiếng vọng xa …

                                                    Lê Thanh Sơn