Xây dựng Quận 9 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển

Bản tin quận 9 Đại hội Đảng các cấp

Với thế mạnh về đất đai, cảnh quan thiên nhiên, được thành phố chọn là nơi quy hoạch xây dựng nhiều dự án lớn và khu dân cư mới… Quận 9 có cơ hội và điều kiện để phát triển thành một khu đô thị giàu tiềm năng của thành phố. Các dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần thay đổi diện mạo của quận; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đây chính là cơ sở để xây dựng Quận 9 trở thành đô thị văn minh, phát triển.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Quận 9 được Thành phố tiếp tục định hướng đô thị sáng tạo phía Đông, là địa bàn chiến lược phát triển kinh tế ở vị trí Đông Bắc, là trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ kỹ thuật cao, là một bộ phận của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của thành phố và của khu vực các tỉnh phía Nam; các tuyến đường giao thông trọng yếu của Thành phố đi qua địa bàn quận như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, tuyến đường sắt Bến Thành – Suối Tiên, đường Vành đai 2, Vành đai 3…; hệ thống bến xe, bệnh viện chuyên khoa, quy hoạch hệ thống các trường Đại học tiếp tục thực hiện, các khu dân cư mới được hình thành phát triển sẽ tạo điều kiện phát triển mạnh các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội của quận trong thời gian tới.

Trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng của địa phương và sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng “Quận 9 ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển” theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố; phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng “Dịch vụ – Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”; đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của quận đi đôi với bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Song song đó Đảng bộ quận sẽ phấn đấu thực hiện tốt 18 chỉ tiêu trọng tâm đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Tập trung tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế đúng định hướng.

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do vậy đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khởi xướng, tạo đà tăng trưởng cao và bền vững để Quận 9 tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng này, chủ trương của quận là sẽ tập trung tối đa, mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo đúng định hướng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tăng cường sự chỉ đạo việc lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Chỉ thị số 19- CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố…

+ Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội.

Trong đó tập trung phát triển các ngành dịch vụ thương mại, ngành logistics là thế mạnh của quận và có giá trị gia tăng cao. Đồng thời đẩy mạnh phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện ích…Cân đối nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư các công trình trọng tâm, khai thác tối đa mọi nguồn vốn từ các thành phần kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội. Tăng cường công tác vận động người dân ủng hộ thực hiện các công trình trọng tâm và công trình giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm phục vụ lợi ích chung, góp phần phát triển xã hội. Đồng thời, tập trung các giải pháp, nguồn lực từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị (thoát nước, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh) trên địa bàn quận hướng đến mục tiêu giảm ngập nước, đảm bảo mỹ quan đô thị, tăng mảng xanh đô thị. Duy trì đảm bảo 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch, phát triển mạng lưới thay thế các giải pháp cấp nước tạm; đảm bảo nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xây dựng, san lấp mặt bằng, lấn chiếm sông rạch, khai thác cát trái phép.

Khu Công nghệ cao Quận 9

Trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận 9 quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Sẵn sàng cho đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/4, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản số 1157/UBND-TH gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án thành lập thành phố trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Quận 2, 9 và Thủ Đức. Đây sẽ là hạt nhân để dẫn đầu và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và khu vực phía Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Khu đô thị sáng tạo phía đông dựa trên các trụ cột có sẵn là Khu công nghệ cao – Quận 9, Đại học Quốc gia TP.HCM – Quận Thủ Đức và Khu đô thị mới Thủ Thiêm – Quận 2. Theo đó, Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ đóng vai trò trung tâm, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thương mại khép kín; liên kết lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hóa phục vụ cuộc sống người dân và vươn tầm quốc tế.

TPHCM đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TPHCM trên cơ sở sáp nhập Quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đảng bộ Quận 9 đang xây dựng các giải pháp nhằm chuẩn bị cho quá trình thực hiện đề án thành lập thành phố phía Đông. Đồng thời, quận 9 đã và đang nỗ lực thực hiện các phong trào, xây dựng nhiều công trình nhằm tạo môi trường sống tốt cho người dân, nhiều phong trào, công trình đã được thực hiện như: mở rộng giao thông, nâng cấp đô thị, xây dựng nông thôn mới, phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng trở thành nơi đáng sống, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Với xu hướng phát triển như hiện nay, các chính sách quy hoạch phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 sẽ là một quận phát triển đồng bộ nhiều mặt trong tương lai. Đây vừa là cơ hội, vừa là động lực để để Quận 9 tăng tốc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Tuyền