Phường Hiệp Phú: Tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống quản lý nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền

Chiều ngày 13/10, tại UBND Phường Hiệp Phú, Đảng ủy – UBND – UBMTTQVN phường đã tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xây dựng Đảng và chính quyền của Nhân dân phường Hiệp Phú (ứng dụng “ Công dân Hiệp Phú – Quận 9). […]

Nội dung chi tiết

Đảng bộ Phường Phước Bình: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Phường Phước Bình đã đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC và xem […]

Nội dung chi tiết

Chi Cục thuế Quận 9: Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Hiện nay, xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử để thay thế cho hóa đơn giấy ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, để phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh, hội nhập […]

Nội dung chi tiết