Quận 9: Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, 71 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

           Chiều ngày 18/10, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10), 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10). Tham dự buổi họp mặt có đồng […]

Nội dung chi tiết

Những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn vận dụng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tập thể điển hình

        Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên, viên chức […]

Nội dung chi tiết