Quận 9: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 21/8, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy; đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ […]

Nội dung chi tiết