Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề […]

Nội dung chi tiết

Quận 9: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 21/8, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đại hội cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy; đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ […]

Nội dung chi tiết