Vinh quang Đảng ta

Chín mốt năm Đảng của ta Chặng đường lịch sử đã đi qua Giữ nước thành công và đổi mới Hội nhập đi lên vững sơn hà Đại hội mười Ba đường đi tới Vững lái con tàu vượt phong ba Kỳ vọng năm mới nhiều thắng lợi Nước mạnh dân giàu Đảng thăng hoa… […]

Nội dung chi tiết

Thành phố em yêu

Xuân về viết tiếp một bài ca Thủ Đức thành phố mới đậm đà Thành phố tiếp nhận nhân tố mới Sáng niềm tin, đáp ứng muôn nhà Yêu biết mấy bước đi, dáng đứng Tiêu chí – Vai trò thay đổi đời ta Diện mạo mới, nguồn nhân lực mới Mở lòng mình đón […]

Nội dung chi tiết