SỚ TÁO QUÂN

Muôn tâu Ngọc Đế Tân Sửu đến gần Tiễn Đông đón Xuân Qua cơn bão lũ Các Táo hội tụ Dâng sớ kính trình Báo cáo tình hình Công tác năm Tý Thực hiện chỉ thị Chỉ đạo tiến hành Các cấp, các ngành Tổ chức Đại hội Chủ trương đường lối Nhân sự hàng […]

Nội dung chi tiết

Làm theo lời Bác

Cả nước phát động phong trào “Làm theo lời Bác” – vui sao nghĩa tình. Dấy lên sức mạnh điển hình Theo lời Bác dạy đinh ninh trong lòng Người tốt, việc tốt xung phong Xuất hiện hàng vạn tấm lòng vì dân Làm đẹp cuộc sống tinh thần Noi gương theo Bác: Đảng – […]

Nội dung chi tiết