Trước ống kính

Chưa được: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh CoVid – 19, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Chính quyền địa phương tăng cường xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 05/8/2020. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm […]

Nội dung chi tiết