Trước ống kính 437 (10)

Chưa được: Rác thải gây ô nhiểm môi trường, mất mỹ quan đô thị Ảnh chụp trên đường Dương Đình Hội,  Phường Phước Long B  Ảnh chụp trước cổng trường Tiểu học Phước Bình, đường  18, Phường Phước Bình  Ảnh chụp trên đường số  6, Phường Tăng Nhơn Phú B ĐO

Nội dung chi tiết

Trước ống kính: ATGT

Xe rác đậu trái đường, Ảnh chụp tại đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông  Ảnh chụp tại đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước A Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông  Ảnh chụp tại đường Đỗ Xuân Hợp, Phường […]

Nội dung chi tiết