Phường Tăng Nhơn Phú A: Tổ chức nói chuyện chuyên đề về Phòng chống văn hóa phẩm độc hại

Chính quyền - Đoàn thể

Chiều ngày 9/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQ VN) phường Tăng Nhơn Phú A tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Về tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có các đồng chí Ủy viên UB MTTQ VN phường, thành viên ban công tác mặt trận 7 Khu phố, đoàn viên thanh niên và hội viên các đoàn thể.

Tại buổi nói chuyện các đại biểu được nghe bà Lê Thị Thanh Nhã – Phó trưởng Phòng Văn hóa gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM giới thiệu về nội dung của Chỉ thị 46-CT/TW với những hình ảnh về các sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào Việt Nam bằng nhiều con đường, tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại cũng như xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW, đòi hỏi cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần phải thực sự quan tâm, có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn phường, đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao ý thức tự giác của các thành viên trong gia đình, tẩy chay, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

 

NTL