Hội LHPN Quận 9: Tập huấn sử dụng, quản lý ứng dụng “Phần mềm quản lý cán bộ, hội viên, hồ sơ sổ sách trong hệ thống Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2017”.

Chính quyền - Đoàn thể

            Ngày 11/8/2017 tại trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn, Hội LHPN Quận phối hợp tổ chức lớp tập huấn sử dụng, quản lý ứng dụng “Phần mềm quản lý cán bộ, hội viên, hồ sơ sổ sách trong hệ thống Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2017” cho 27 học viên là cán bộ quận Hội, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN 13 phường.


Quang cảnh buổi tập huấn

           Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu về các tính năng của phần mềm, thao tác các quy trình nghiệp vụ công tác Hội, cách thức nhập liệu về hồ sơ quản lý cán bộ, hội viên, hồ sơ sổ sách trong hệ thống Hội. Việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ hội viên, sổ sách trên máy tính nhằm giảm áp lực ghi chép, lưu trữ hồ sơ của các cấp Hội trên địa bàn quận.

Thuận Tô