Hội Cựu chiến binh Quận 9: Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Chính quyền - Đoàn thể

          Sáng 19/4/2018, Hội Cựu chiến binh Quận 9 đã tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho gần 90 cán bộ Hội cấp cơ sở.


Toàn cảnh hội nghị quán triệt NQ54

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin một số nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

         Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Ẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Quận 9 đề nghị, các cấp Hội, đội ngũ cán bộ hội các cấp thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội đến toàn thể hội viên, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động trong cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội đi vào cuộc sống.

Thành Đảm