Phường Long Thạnh Mỹ: Tổ chức thu gom rác thải nguy hại từ hộ gia đình đổi lấy quà.

Chính quyền - Đoàn thể

         Sáng ngày 12/11/2019 tại điểm tiếp nhận chất thải nguy hại từ các hộ dân của UBND Phường Long Thạnh Mỹ, Hội LHPN phối hợp cùng UBND phường tổ chức thu gom rác thải nguy hại đổi lấy quà cho hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn phường. 


Quang cảnh đổi rác lấy quà.

         Tùy theo từng loại rác người dân đem đến đổi sẽ được nhận các phần quà tương ứng như: mướp khía, dưa leo, khổ qua, đường, sữa, nước mắm, nước tương…qua đó từng bước tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, cộng đồng nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thay đổi hành vi, tập quán ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, vận động nhân dân làm theo, tự giác chấp hành pháp luật về môi trường; có trách nhiệm cùng với chính quyền bảo vệ môi trường, xây dựng đường phố, khu phố không rác.

Thuận Tô