Phường Long Trường: Tổ chức lễ đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị giai đoạn 2020 – 2025.

Chính quyền - Đoàn thể

           Sáng ngày 20/3/2020, Phường Long Trường đã tổ chức lễ đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị giai đoạn 2020 – 2025. Đến dự có bà Trần Thị Hương, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận; bà Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND Phường Long Trường.

           Tại buổi lễ, ông Lê Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã thông qua đề án xây dựng phường văn minh đô thị gồm 6 tiêu chuẩn và 5 giải pháp cụ thể. Qua đó, thông qua lộ trình thực hiện, phấn đấu cuối năm 2020 đạt chỉ tiêu đề án phường văn minh đô thị và được UBND quận ghi nhận phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Lễ ký kết giao ước thi đua xây dựng phường văn minh đô thị

         Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Thị Hương, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận ghi nhận và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường đã có những chuẩn bị chu đáo cho đề án xây dựng phường đạt phường văn minh đô thị. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo phường cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên với MTTQ, các đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phân công từng thành viên Ban chỉ đạo phong trào theo từng lĩnh vực, hoạt động gắn với nhiệm vụ của từng ngành, từng đoàn thể; vận động đảng viên, hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương…

        Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị, các khu phố trên địa bàn phường cùng ký kết giao ước thi đua thực hiện và quyết tâm đến cuối năm 2025 xây dựng Phường Long Trường thành phường văn minh đô thị.

Huy Hải